GreenUp mahdollistaa kiinteistöjen tehokkaan energiatalouden ja terveelliset olosuhteet

Energian ja olosuhteiden jatkuva mittaaminen tuottaa reaaliaikaista dataa energiatalouden optimointiin, jota hyödynnämme ja analysoimme optimaalisimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa, mittaamme kattavasti energian kulutusta ja olosuhteita. Kiinteistöissä voidaan mitata esim. lämpötiloja, kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, valoisuutta, liikettä, tilojen käyttöasteita jne. Kiinteistöstä saatavan datan jatkuva analysointi toimii pohjana tehtäville toimenpiteille. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja kulutuksen optimointi tuovat huomattavia kustannussäästöjä vuosien kuluessa.

Toteutetut toimenpiteet dokumentoidaan sähköiseen huoltokirjaan, josta kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää jatkossakin. 

Aluksi GreenUp selvittää lähtötilanteen mm. mittausten nykytason, korkeat energian ominaiskulutukset, huipputehotarpeet, ylilämmön, jäähdytyksen tarpeet, hukkaenergiat ja muut energiatalouteen vaikuttavat tekijät.

Asetetut päästö-, säästö ja ilmastotavoitteet toteutuvat aikataulussa kun asioita viedään ammattitaitoisesti ja määrätietoisesti eteenpäin. GreenUp on kustannustehokas konsepti kiinteistökokonaisuuksien hallintaan.

Miksi?

• Kustannustehokas konsepti kiinteistöjen ylläpitoon
• Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
• Energiakustannusten ja kulutuksen optimointi
• Turvallisen sisäilman varmistaminen kiinteistöjen käyttäjille
• Päästö-, säästö- ja ilmastotavoitteet toteutuvat
• Lisäresurssien rekrytointitarve poistuu
• Kiinteistöjen ammattimainen hallinta vaatii erityisosaamista
• Kiinteistöjen elinkaari pitenee huomattavasti