GreenUp mahdollistaa kiinteistöjen tehokkaan energiatalouden ja terveelliset sisäilmaolosuhteet

GreenUp seurannan hyödyt

Energiatalouden optimointi

Järkeistämme kiinteistön energiankäytön tarkan seurannan, huipputehojen optimoinnin sekä käytön mukaisen tekniikan ohjauksen avulla. Näin kiinteistön energiatalous pysyy optimaalisena.

Reaaliaikanen seuranta

Kiinteistöissä tapahtuviin olosuhdemuutoksiin voidaan reagoida reaaliajassa​. Mittausdata kulkee langattomista sensoreista GreenUpin suojattuun valvomoon. Tarvittavat säädöt tehdään pääosin etänä.

Viihtyisät sisäilmaolosuhteet

Kun sisäilmaolosuhteita seurataan ja ohjataan automaattisesti reaaliajassa, kiinteistössä on muun muassa terveellinen hiilidioksiidipitoisuus sekä optimaalinen lämpötila​ ja ilmankosteus​.

Ekologisuus

Haluaisitko että kiinteistösi olisi ympäristömme kannalta kestävällä pohjalla, mutta et tiedä mistä pitäisi aloittaa? Me voimme auttaa sinua pääsemään säästö- ja päästötavoitteisiin aikataulussa​.

Investointien tarkka budjetointi

Kiinteistön omistajan ei tarvitse rekrytoida omia resursseja kiinteistöjen hallinointiin kun GreenUp tarjoaa kustannustehokkaat sähköiset työkalut ja ylivertaisen osaamisen kiinteistökokonaisuuden hallintaan.

Kiinteistösi pitkä elinkaari on turvattu

Reaaliaikaisen paine-eron seurannan ja käytön mukaisen tekniikan ohjauksen avulla kiinteistön elinkaari pitenee huomattavasti. Elinkaaren aikaiset kustannukset, jotka ovat usein kiinteistöissä suurimmat kuluerät, pienenevät huomattavasti.

Tarkka mittausdata langattomilla sensoreilla

Langattomat sensorit sijoitetaan kiinteistöön optimaalisten mittaustulosten saavuttamiseksi. Anturit mittaavat monipuolisesti tarvittavia olosuhteita kuten esimerkiksi lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, ilman epäpuhtauksia, valoisuutta, liikettä ja tilojen käyttöastetta.

GreenUp-sensori (1)
GreenUp-hyödyt graafi

data on nykyaikaa

Energian ja olosuhteiden jatkuva mittaaminen tuottaa reaaliaikaista dataa energiatalouden optimointiin, jota hyödynnämme ja analysoimme optimaalisimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa, mittaamme kattavasti energian kulutusta ja olosuhteita.

Mutta mihin dataa tarvitaan?

Kiinteistöissä voidaan mitata esim. lämpötiloja, kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, valoisuutta, liikettä, tilojen käyttöasteita jne. Kiinteistöstä saatavan datan jatkuva analysointi toimii pohjana tehtäville toimenpiteille. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja kulutuksen optimointi tuovat huomattavia kustannussäästöjä vuosien kuluessa.

Toteutetut toimenpiteet dokumentoidaan sähköiseen huoltokirjaan, josta kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää jatkossakin. 

GreenUp-4
GreenUp-kartoitus (1)

Lähtötilanteen selvitys

Aluksi GreenUp selvittää lähtötilanteen mm. mittausten nykytason, korkeat energian ominaiskulutukset, huipputehotarpeet, ylilämmön, jäähdytyksen tarpeet, hukkaenergiat ja muut energiatalouteen vaikuttavat tekijät.

Miksi GreenUp?

Asetetut päästö-, säästö ja ilmastotavoitteet toteutuvat aikataulussa kun asioita viedään ammattitaitoisesti ja määrätietoisesti eteenpäin. GreenUp on kustannustehokas konsepti kiinteistökokonaisuuksien hallintaan.

GreenUp-hyödyt (1)

Onko kiinteistösi tasapainossa?

Jatkuvasti kohoavat energiakustannukset lohkaisevat suuren osan kiinteistönhoidon kokonaiskustannuksista. Harakoille lämmittäminen ei ole viisasta.