Koulut ja päiväkodit
Terveelliset olosuhteet nykyisille ja tuleville sukupolville
Kauppakeskukset
Energiatalouden ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon optimointi muuttuvissa tiloissa
Virasto- ja toimistotalot
Miellyttävät olosuhteet kaikille työyhteisön jäsenille
Teollisuus
Huomattavat kustannussäästöt energiankäyttöä optimoimalla
Asuinkiinteistöt
Energiankäytön optimointi, viihtyisät asumisolosuhteet, uusiutuvien energioiden hyödyntäminen, hukkalämmön talteenotto
Seurakunnat
Ilmasto -ja säästötavoitteet kuntoon energiankäyttöä optimoimalla ja uusiutuvia energioita hyödyntämällä
Previous
Next

ENERGIATALOUS
KURIIN

TURVALLISET
OLOSUHTEET

GreenUp hallinnoi kiinteistöjen energiataloutta ja sisäilmaolosuhteita jatkuvalla mittauksella ja optimoinnilla. Tilojen olosuhteet paranevat ja energiakustannukset laskevat huomattavasti.

Tunnistatko kiinteistöissäsi seuraavia haasteita?
• Jatkuva kustannusten nousu
• Sisäilmahaasteet
• Turhat energian kulutukset
• Turhat kulutushuiput
• Ylilämpö

Tunnistatko seuraavat mahdollisuudet?

• Energian ja olosuhteiden tarkka          mittaaminen ja analysointi
• Lämmityksen kysyntäjousto
• Perusmaksujen optimointi
• Tarpeenmukainen ilmanvaihto
• Hukkaenergioiden talteenotto
• Kannattavien ilmaisenergioiden    hyödyntäminen

Onko kiinteistösi tasapainossa?

Jatkuvasti kohoavat energiakustannukset lohkaisevat suuren osan kiinteistönhoidon kokonaiskustannuksista. Harakoille lämmittäminen ei ole viisasta. GreenUp tarjoaa kiinteistöille kustannustehokkaan konseptin energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja turvallisten olosuhteiden optimointiin, joka alentaa kiinteistönhoidon kustannuksia huomattavasti. Jatkuvan reaaliaikaisen mittausdatan avulla optimoimme energiankulutuksen ja olosuhteet kiinteistön käyttäjien viihtyisyyttä lisäämällä. 

Huonolaatuinen sisäilma on haaste monessa kiinteistössä

Kiinteistöautomaation ja nykyaikaisen mittaustekniikan mahdollisuuksia hyödynnetään täysipainoisesti hyvin harvassa kiinteistössä. Osaaminen ei riitä, eikä siihen ole varattu riittäviä resursseja. GreenUp tarjoaa kokonaisratkaisun energiatalouden optimointiin ja turvallisen sisäilman varmistamiseen.